„Procedury COVID 19 – wrzesień”

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo !
1.Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021 – kolejny trudny rok, rok który rozpoczynamy w warunkach, trwającej nadal, pandemii COVID-19. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 1.09.2020 r. rozpoczynamy
w szkołach i przedszkolach zajęcia stacjonarne, które należy zorganizować zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
2. Od 1.09.2020 r. w przedszkolu obowiązywać będą nowe procedury bezpieczeństwa, które zamieszczamy na stronie internetowej przedszkola w zakładce „ Procedury COVID-19 – wrzesień”. Procedury będą także wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z następującymi dokumentami:
1.Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola w czasie trwania epidemii COVID-19.
2.Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do przedszkola – załącznik
nr1,
3. Oświadczenie o odpowiedzialności – załącznik nr 2,
4. Oświadczenie aktualizacyjne – załącznik nr 3.
Rodzic jest zobowiązany do dostarczenia załączników 1 i 2 w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola tj. 01.09.2020 r.!!!
Załącznik nr 3 dostarczamy do przedszkola tylko w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, po przebytej chorobie, jeśli wśród domowników zalecono okres kwarantanny. 
Rodzic ma obowiązek założenia Jaworznickiej Karty Miejskiej w celu codziennej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu, kartę prosimy dostarczyć do przedszkola dnia 1 września 2020 r.

Proszę Państwa o bardzo dokładne zapoznanie się z tymi procedurami
i bezwzględne ich stosowanie. Procedury omówione będą także na zebraniach z Państwem.
3. Podczas zebrań z rodzicami zachowane zostaną wymogi, dotyczące przestrzegania ogólnych zasad w czasie trwania pandemii COVID-19 ( dystans społeczny, środki do dezynfekcji).

Jolanta Panek – Kozioł
dyrektor ZSz- P2 w Jaworznie

 

PROCEDURA COVID -19 – PM WRZESIEŃ 2020 (1)

Załącznik-nr-1-Ankieta-wstępnej-kwalifikacji- PM-3-3

Oświadczenie-2-4 – popr.

Załącznik-nr-3-Oświadczenie aktualizacyjne-2-2