Kampania MOGĘ! Zatrzymać SMOG

Kampania edukacyjna „ MOGĘ ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja.

Nasze przedszkole bierze udział w kampanii edukacyjnej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego „MOGĘ ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych
w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.
W ramach kampanii :
1. przeprowadzono zajęcia edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach
przedszkolnych,
2. przeprowadzono akcje edukacyjno-informacyjne dla rodziców, opiekunów
dzieci.
Do najciekawszych działań w ramach kampanii zrealizowanych w naszym przedszkolu należały:
-pogadanki nt: „Co to jest smog?,  Jak smog wpływa na nasze zdrowie?, Czy wiesz jakie są główne źródła smogu?”

  • oglądanie filmu edukacyjnego pt: „Bajka o Smogu”, oraz filmu z serii „Robimy pozytywną atmosferę”.

W  związku z przystąpieniem do tej kampanii otrzymaliśmy do przedszkola dwa oczyszczacze powietrza (po jednym do każdej sali zajęć).

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Ślaskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.