Sowy mądre głowy

Grupa starsza „Sowy mądre głowy”

Nauczyciele:

mgr Agata Malczyk
mgr Ewa Wierzbicka

Bogusława Seremet – religia (środa, piątek:13.00-13.30)
mgr Ewa Wierzbicka – j. angielski (wtorek, czwartek : 9.3-.10.00)

woźna oddziałowa: Katarzyna Chromy

Oddział pracuje w godzinach: 8.00 – 14.30

 • Obecnie grupa liczy 25 dzieci.
 • Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” wydawnictwa WSiP, Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych.

oraz programach własnych promującym kompetencje z dziedziny fizyki: „Fizyka dla smyka” , bezpieczeństwo i zdrowie „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” i czytelnicze „Czytankowo”(Programy własne w zakładce DOKUMENTY)

Książki z których korzystamy to:
 „Tropiciele”” – wydawnictwo „WSiP”

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2021/2022:

 1. „Jestem bystrzakiem przedszkolakiem” – rozwijanie i wspieranie rozwoju intelektualnego. Kontynuacja programu „Czytankowo”, opracowanie nowego programu własnego „Fizyka dla smyka”.
 2. „Zdrowa profilaktyka bezpiecznego smyka” – utrwalanie zasad zachowania w różnych sytuacjach; kontynuacja programu własnego  „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” . Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego – udział w ogólnopolskim projekcie „Kreatywne prace plastyczne” .

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2020/2021:

 1. „Bezpieczny przedszkolak”-  przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia, nauczanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Realizacja programu własnego pt: „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”.
 2. „Chcę być dobrym uczniem”- wspomagania rozwoju intelektualnego
  z zakresu edukacji matematycznej i czytelniczej poprzez zabawę.  
  Realizacja i kontynuacja programów własnych .pt: „Matematyka nas bawi” i „Czytankowo”.

 

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2019/2020:

 1. „Bawmy się matematyką” – wspomaganie rozwoju intelektualnego z zakresu edukacji matematycznej poprzez zabawe i różne formy aktywności.
 2. „Teatr jako forma pracy ze światem dziecięcych emocji” – tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w małych formach scenicznych.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z  zeszłych lat:

 1. „Kocham Cię Polsko” – rozbudzanie uczuć patriotycznych i świadomej przynależności do własnego kraju w oparciu o program własny pt: „Mali Patrioci”
 2. „Zdrowy i świadomy przedszkolak” – kontynuowanie promowania zdrowego stylu życia, podnoszenia świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego żywienia i higieny w oparciu o program własny pt: „W zdrowym ciele zdrowia wiele”