Programy i podręczniki

Książki z których korzystamy to:
 „Tropiciele” – wydawnictwo „WSiP”

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2021/2022

  1. „Jestem bystrzakiem przedszkolakiem” – rozwijanie i wspieranie rozwoju intelektualnego. Kontynuacja programu „Czytankowo”, opracowanie nowego programu własnego „Fizyka dla smyka”.
  2. „Zdrowa profilaktyka bezpiecznego smyka” – utrwalanie zasad zachowania w różnych sytuacjach; kontynuacja programu własnego  „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” . Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego – udział w ogólnopolskim projekcie „Kreatywne prace plastyczne” .

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy na książkach wydawnictwa WSiP „Planeta dzieci” dla 4, 5, 6-latków,oraz w oparciu o programy własne „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, oraz „Matematyka nas bawi”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2020/2021

  1. „Bezpieczny przedszkolak”- przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia, nauczanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Realizacja programu własnego pt: „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”.

2. „Chcę być dobrym uczniem” –wspomagania rozwoju intelektualnego z zakresu edukacji matematycznej i czytelniczej poprzez zabawę.  Realizacja i kontynuacja programów własnych .pt: „Matematyka nas bawi” i „Czytankowo”.

 

BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK – program własny 2020

 

PROGRAM MATEMATYKA NAS BAWI – program własny 2020