Programy i podręczniki

Rok szkolny 2022/2023

W swojej pracy opieramy się 0 program wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń” autorstwa Jolanty Wasilewskiej,  wydawnictwa WSiP, Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych oraz Kalendarium Imprez i Uroczystości.

Książki z których korzystamy to:
 „Drużyna Marzeń”” – wydawnictwo „WSiP”

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2022/2023:

 1. „Z przyrodą zgodnie żyj” – kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, realizacja zadania w oparciu o program własny pod tym samym tytułem  „Z przyrodą zgodnie żyj”. Modelowanie postaw proekologicznych, tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą – udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym :Kreatywne Prace Plastyczne”.
 2. „Książka moim przyjacielem” – realizacja programu własnego promującego czytelnictwo „Czytankowo”. Bohater literatury dziecięcej przewodnikiem po emocjach  – udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Co Słonko widziało”

 

 

Rok 2021/2022

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” wydawnictwa WSiP, Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych.

oraz programach własnych promującym kompetencje z dziedziny fizyki: „Fizyka dla smyka” , bezpieczeństwo i zdrowie „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” i czytelnicze „Czytankowo”

Książki z których korzystamy to:
 „Nowi Tropiciele”” – wydawnictwo „WSiP”

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2021/2022:

 1. „Jestem bystrzakiem przedszkolakiem” – rozwijanie i wspieranie rozwoju intelektualnego. Kontynuacja programu „Czytankowo”, opracowanie nowego programu własnego „Fizyka dla smyka”.
 2. „Zdrowa profilaktyka bezpiecznego smyka” – utrwalanie zasad zachowania w różnych sytuacjach; kontynuacja programu własnego  „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” . Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego – udział w ogólnopolskim projekcie „Kreatywne prace plastyczne” .

 

 

Rok 2020/2021

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2020/2021:

 1. „Bezpieczny przedszkolak”-  przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia, nauczanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Realizacja programu własnego pt: „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”.
 2. „Chcę być dobrym uczniem”- wspomagania rozwoju intelektualnego
  z zakresu edukacji matematycznej i czytelniczej poprzez zabawę.  
  Realizacja i kontynuacja programów własnych .pt: „Matematyka nas bawi” i „Czytankowo”.

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy na książkach wydawnictwa WSiP „Planeta dzieci” dla 4, 5, 6-latków,oraz w oparciu o programy własne „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, oraz „Matematyka nas bawi”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2020/2021

 1. „Bezpieczny przedszkolak”- przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia, nauczanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Realizacja programu własnego pt: „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”.

2. „Chcę być dobrym uczniem” –wspomagania rozwoju intelektualnego z zakresu edukacji matematycznej i czytelniczej poprzez zabawę.  Realizacja i kontynuacja programów własnych .pt: „Matematyka nas bawi” i „Czytankowo”.

Rok 2019/2020

Roczny plan pracy i zadania wychowawczo – dydaktyczne i profilaktyczne na rok szkolny 2019/2020:

 1. „Bawmy się matematyką” – wspomaganie rozwoju intelektualnego z zakresu edukacji matematycznej poprzez zabawe i różne formy aktywności.
 2. „Teatr jako forma pracy ze światem dziecięcych emocji” – tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w małych formach scenicznych.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z  zeszłych lat:

 1. „Kocham Cię Polsko” – rozbudzanie uczuć patriotycznych i świadomej przynależności do własnego kraju w oparciu o program własny pt: „Mali Patrioci”
 2. „Zdrowy i świadomy przedszkolak” – kontynuowanie promowania zdrowego stylu życia, podnoszenia świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego żywienia i higieny w oparciu o program własny pt: „W zdrowym ciele zdrowia wiele”.

PODRĘCZNIKI I PROGRAMY:

rok 2017/2018
– program wychowania i edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka” – Iwona Broda programy własne:
– „Mali Patrioci” – rozbudzanie uczuć patriotycznych
– „W zdrowym ciele zdrowia wiele” – kontynuowanie promowania zdrowego stylu życia
– „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach
 podstawowych” – autorzy programu M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska:wydawnictwo – Macmillan
W roku szkolnym 2017/2018 praca dydaktyczno – wychowawcza odbywać sie będzie
w oparciu podręczniki wydawnictwa WSiP:
„Tropiciele” 6 – latka
„Tropiciele” 5 – latka
„Tropiciele” 4- latka

rok 2016/2017
– program wychowania i edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka” – Iwona Broda programy własne:
– „Z przyroda w zgodzie żyć” – kształcenie świadomości ekologicznej dzieci w oparciu o program
– własny „Eko – skrzaty”
– „W zdrowym ciele, zdrowia wiele” – kształcenie świadomości zdrowotnej

 

BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

Podreczniki-i-programy w zdrowym ciele

PROGRAM MATEMATYKA NAS BAWI

Program własny zabawy i doświadczenia FIZYKA

Z przyrodą zgodnie żyj – program