Rok szkolny 2022/2023

ROK SZKOLNY 2022/2023

Nasze przedszkole bierze udział w akcji edukacyjne „Wirusoochrona”, której celem jest rozpowszechnianie higieny osobistej wśród dzieci.

Informujemy, że zebranie organizacyjne rozpoczynające nowy rok szkolny odbędzie się 30.08.2022 r.,
o godz. 17.00

Zapraszamy!

 

 

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.30.

Śniadanie g. 8.50.

Obiad g. 11.50

(odbiór dzieci od 12.00 do 12.20, potem ze względów bezpieczeństwa zamykamy)

Podwieczorek 13.50

(odbiór od 14.00 – 16.00)

W razie konieczności wcześniejszego odbioru prosimy rano zgłosić nauczycielowi grupy.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy rano zgłaszać telefonicznie.

 

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Miejskim nr 6 w roku szkolnym 2022/2023

Język angielski

mgr Ewa Wierzbicka

Religia

mgr Bogusława Seremet

Logopedia

mgr Katarzyna Tarka

wtorek

gr. starsza 8.00 – 8.30

gr. młodsza 8.30 – 8.45

środa

gr. starsza 13.00 – 13.30

gr. młodsza 13.30 – 13.45

 

wtorek 11.00 – 12.00

środa 9.00 – 12.00

czwartek 10.00 – 13.00

czwartek

gr. starsza 9.30 – 10.00

gr. młodsza 10.00 – 10.15

piątek

gr. starsza 13.00 – 13.30

gr. młodsza 13.30 – 13.45