Projekty

rok szkolny 2022/2023

  1. Nasze przedszkole bierze udział w akcji edukacyjne „Wirusoochrona”, której celem jest rozpowszechnianie higieny osobistej wśród dzieci.

2. Kontynuacja z zeszłego roku ogólnopolskiego projektu „Kreatywne prace plastyczne” – popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

3.

 

Rok szkolny 2021/2022

  1. Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Kreatywne prace plastyczne” – popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

2. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli .

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

W roku szkolnym 2020/2021:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

REGULAMIN PROJEKTU DOSTĘPNY W LINKU:

http://kowala.przedszkolna.net/pliki/plik/regulamin-ogolnopolskiego-projektu-1-1599399024.pdf

2. „Mam apetyt na zdrowie”

Informacja o projekcie

Spółka rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych

w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna”.

Głównym celem projektu jest realizacja wsparcia na rzecz dzieci w wieku 5 i 6 lat przebywających w przedszkolach na terenie miasta Jaworzna w zakresie zwiększenia świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej występowania, przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2020 – 31.12.2022 w Partnerstwie.

Łącznie wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 1248 osób w tym: dzieci z przedszkoli – 600, ich rodziców – 600 i kadrę przedszkolną – 48.

Główne działania w projekcie zapewnią realizację następujących celów szczegółowych:

  1. wzrost poziomu wiedzy dzieci na temat prawidłowego żywienia,
  2. zwiększenie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i personelu przedszkoli na temat zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz właściwych nawyków żywieniowych,
  3. propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
  4. promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje udzielane są :

6. Akademia Aguafresh

 Głównym założeniem programu Akademia Aquafresh jest zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o higienę jamy ustnej.

Logo programu Akademia Aquafresh