Projekty 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022

Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Kreatywne prace plastyczne” – popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole bierze udział w następujących projektach:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

REGULAMIN PROJEKTU DOSTĘPNY W LINKU:

http://kowala.przedszkolna.net/pliki/plik/regulamin-ogolnopolskiego-projektu-1-1599399024.pdf

2. „Mam apetyt na zdrowie”

Informacja o projekcie

Spółka rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych

w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna”.

Głównym celem projektu jest realizacja wsparcia na rzecz dzieci w wieku 5 i 6 lat przebywających w przedszkolach na terenie miasta Jaworzna w zakresie zwiększenia świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej występowania, przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2020 – 31.12.2022 w Partnerstwie.

Łącznie wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 1248 osób w tym: dzieci z przedszkoli – 600, ich rodziców – 600 i kadrę przedszkolną – 48.

Główne działania w projekcie zapewnią realizację następujących celów szczegółowych:

  1. wzrost poziomu wiedzy dzieci na temat prawidłowego żywienia,
  2. zwiększenie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i personelu przedszkoli na temat zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz właściwych nawyków żywieniowych,
  3. propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
  4. promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje udzielane są :