Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

  1. Realizacja zadań wychowawczo – dydaktycznych przed podstawa programową.

6.30 – 7.40 Schodzenie się dzieci, indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: w zespołach, indywidualne, przy stolikach, na dywanie. Praca stymulacyjno – wyrównawcza: indywidualna lub w małych zespołach z dzieckiem słabym. Praca z dzieckiem zdolnym – tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci.

7.40 – 8.00 Zajęcia rozwijające motorykę dzieci i koordynację wzrokowo-ruchową, zajęcia plastyczne (ZRZ).

  1. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej:

8.00 – 8.30 Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe: oddechowe, słuchowe, artykulacyjne, gramatyczne, sprawności manualnej, słuchu fonematycznego, zabawy dydaktyczne, badawcze, rozmowy, wiersze, opowiadania, elementy wychowania proekologicznego. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.308.45 Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania – samodzielne korzystanie
z toalety, łazienki, pełnienie dyżurów.
/ Język angielski (wtorek).

8.45 – 9.10 Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłków.

9.10 – 9.25 Higiena rąk po posiłku.

9.259.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wraz z zabawą ruchową.

9.4510.00 Czynności samoobsługowe w łazience.

10.00-10.15 Język angielski (czwartek)./ Zabawy ruchowe.

10.15-10.30 II śniadanie. / Higiena rąk po posiłku.

10.30 – 10.45 Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się i rozbieranie, próby wiązania obuwia (dzieci starsze).

10.45 – 11.30 Pobyt na powietrzu, spacery w celu poznawczym, bezpośredni kontakt z przyrodą, korzystanie
z urządzeń rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne podejmowane z własnej inicjatywy na powietrzu (okres wiosenno – letni). Zabawy na śniegu i lodzie, zjazdy na sankach, lepienie ze śniegu różnych form przestrzennych, rzuty śnieżkami, zabawy ruchowe
z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych (okres jesienno – zimowy).

Przed każdym wyjściem z budynku – pogadanka na temat bezpieczeństwa.

Organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy w sali
(w razie niepogody).

11.30 – 11.50 Powrót do przedszkola, czynności organizacyjne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, nakrywanie do stołu.

11.50 – 12.20 Obiad – próbowanie różnego rodzaju potraw, zjadanie całych porcji, kulturalne spożywanie posiłków.

12.20 – 12.30 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.

12.30 – 13.30 Leżakowanie maluchów.

12.30 – 12.40 Odpoczynek poobiedni średniaków– słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

12.40 – 13.00 Praca z książką, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

III. Realizacja zadań wychowawczo – dydaktycznych po podstawie programowej

13.00 – 13.30 Zabawy dowolne, odtwórcze i tematyczne, konstrukcyjne, podejmowane z własnej inicjatywy
lub kierowane przez nauczyciela na powietrzu lub w sali zabaw.

13.30 – 13. 45 Zajęcia z religii (środa, piątek). / Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku – pełnienie dyżurów.

13.45 – 14.00 Podwieczorek

14.00 – 14.15 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.

14.15 – 16.00 Łączenie grup, rozchodzenie się dzieci, indywidualna praca wyrównawcza (ZRZ), gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne – utrwalanie wiadomości z zakresu tematyki tygodniowej, integracja grup młodszej i starszej, działalność dowolna lub zorganizowana przez nauczyciela: plastyczno – konstrukcyjna, literacka, muzyczna, zabawy badawcze, kontakty indywidualne z rodzicami.