Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja zadań wychowawczo – dydaktycznych przed podstawa programową.

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: w zespołach, indywidualne, przy stolikach, na dywanie.
Praca stymulacyjno – wyrównawcza: indywidualna lub w małych zespołach z dzieckiem słabym.
Praca z dzieckiem zdolnym – tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci.

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej:
8.00 – 8.30 Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe: oddechowe, słuchowe, artykulacyjne, gramatyczne, sprawności manualnej, słuchu fonematycznego, zabawy dydaktyczne, badawcze, rozmowy, wiersze, opowiadania, elementy wychowania proekologicznego. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00 Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania – samodzielne korzystanie
z toalety, łazienki, pełnienie dyżurów.
9.00 – 9.20 Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłków.
9.20 – 9.30 Higiena jamy ustnej
9.30 – 9.40 Przygotowanie do zajęcia – pełnienie dyżurów, pomoc w przygotowaniu narzędzi
i przyborów potrzebnych do zajęć.

9.30- 10.30 (język angielski zajęcia wtorek,czwartek)
9.40 – 10.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wraz z zabawą ruchową.
10.20 – 10.30 Czynności samoobsługowe, II śniadanie
10.30 – 10.40 Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się i rozbieranie, próby wiązania obuwia (dzieci starsze)
10.40 – 11.40 Pobyt na powietrzu, spacery w celu poznawczym, bezpośredni kontakt z przyrodą, korzystanie
z urządzeń rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne podejmowane z własnej inicjatywy na powietrzu (okres wiosenno – letni). Zabawy na śniegu i lodzie, zjazdy na sankach, lepienie ze śniegu różnych form przestrzennych, rzuty śnieżkami, zabawy ruchowe
z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych (okres jesienno – zimowy).
Przed każdym wyjściem z budynku – pogadanka na temat bezpieczeństwa.
Organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy w sali.
(w razie niepogody)
11.40 – 12.00 Powrót do przedszkola, czynności organizacyjne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, nakrywanie do stołu.
12.00 – 12.20 Obiad – próbowanie różnego rodzaju potraw, zjadanie całych porcji, kulturalne spożywanie posiłków.
12.20 – 12.30 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.
12.30 – 13.30 Leżakowanie maluchów.
12.30 – 12.40 Odpoczynek poobiedni średniaków i starszaków – słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej, opowiadań czytanych przez nauczyciela.
12.40 – 13.00 Praca z książką, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne, konstrukcyjne, odtwórcze i tematyczne.

III. Realizacja zadań wychowawczo – dydaktycznych po podstawie programowej
13.00 – 13.30 Zabawy dowolne, odtwórcze i tematyczne, konstrukcyjne, podejmowane z własnej inicjatywy
lub kierowane przez nauczyciela na powietrzu lub w sali zabaw.
13.30 – 13. 45 Zajęcia z religii ( środa, piątek)
13.45 – 13.55 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku – pełnienie dyżurów.
13.55 – 14.10 Podwieczorek
14.10 – 14.20 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.
14.20 – 16.00 Rozchodzenie się dzieci, indywidualna praca wyrównawcza, gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne – utrwalanie wiadomości z zakresu tematyki tygodniowej, integracja grup młodszej
i starszej, działalność dowolna lub zorganizowana przez nauczyciela: plastyczno – konstrukcyjna, literacka, muzyczna, zabawy badawcze, kontakty indywidualne z rodzicami.